Lidé

V této kategorii bych ráda zveřejnila přejaté informace o jednotlivých lidech po číslech popisných, tak jak je zaznamenal pan Vrzák ve své kronice. Dle vlastní zkušenosti vím, že se tam mohou vyskytovat určité nepřesnosti. Pan Vrzák čerpal jen ze svých vzpomínek. Ideální by bylo, kdyby se mi po přečtení stránek ozvali lidé, kteří se dočtou o své rodině v této kapitole, upřesnili věci, které nebudou úplně souhlasit a doplnili své vlastní informace a případně foto (lidé, rodiny, domy atd.). Vše doplním.Budu vděčná opravdu za každý příspěvek. K dispozici je e-mail jana.h@email.cz.

Pan Vrzák v roce 2002 napsal:,, Chtěl bych napsat alespoň v kostce o životě našich jednotlivých rodin těsně před tím, než byla naše osada vymazána z mapy k vůli stavbě atomové elektrárny podle jednotlivých popisných číslech."

Č.p.1

V tomto popisném čísle bydlela rodina Karla Tomky. V té bývalé hajnici, jak se zde všeobecně říkalo.Bydlela s ním jeho sestra Anežka, mentálně postižená a jeho další příbuzný, kterému se všeobecně říkalo Nácek. Býval soustavně opilý. Chodil po vesnici a žebral. Nikdo ho do místnosti nepustil. Před domem mu dali talíř polévky a krajíc chleba. Spával venku a v zimě u některých hospodářů ve stáji. Samotní Tomků měli čtyři děti. Dvě dcery Marii a Annu a chlapce Karla a Jaroslava. Karel pracoval u dráhy. Jaroslav po dlouhá léta pracoval v lomu jako dělník. Dcera Marie se provdala za Františka Kocourka ze Březí a Anna se provdala za Karla Kocourka, Františkova bratra.Tomků měli doma malé hospodářství.

Katka Rudolfová rozená Srncová poslala v září 2008 rodinné fotografie a napala: Zasílám slíbené fotky Podhájí, konkrétně chalupy č.p.1 hájovny, kde bydlela má babička Anna Kocourková rozená Tomková. Je na fotografii s dortem s číslicí padesát a dále se svým manželem Karlem Kocourkem, který zemřel v roce 1990.Babička dnes žije ve Zlivi.
Fotografie s babičkou jsou z roku 1985.
V listopadu 2008 doplnila další fotografie a napsala:,,Ještě jsem vyhledala pár fotografií z Podhájí. Jsou na nich ještě babička s dědou Kocourkovi (babička rozená Tomková), jejich dcera Dáša s manželem (moji rodiče, kteří se jmenují Srnců) a nás pět holek o které se babička s dědou na Podháji starali. Tady jsme zažili ty nejhezčí zážitky z mládí (alespoň já to tak cítím). Nejstarší je moje sestra Dagmar (po mamce), pak je sestřenice Romana, která je dcerou druhé dcery babičky (rozené Tomkové Anny), následuje má sestra Klára, sestřenice Radka a nejmladší jsem já, Katka."

Č.p.2

Byla to dříve myslivna.Poslední majitelé se jmenovali Havlátků.Matěj Havlátko měl za manželku děvče z Hořejšky.Měli doma menší hospodářství.Narodilo se jim pět dětí. Nejstarší Kristina sloužila dlouhá léta v Bukovsku a pak se odstěhovalka do Prahy.Marie sloužila ve vedlejších vesnicích a provdala se za Josefa Bočka ze samoty, kde se říkalo U Bočků.Chlapec Jeník se vyučil krejčím. Za manželku si vzal Jarmilu Koudelků ze sousední chalupy. Dcera Jarmila zůstala doma na hospodářství. Za manžela si vzala Holuba z Temelína. Nejmladší František sloužil u paroplavby. Po roce 1948, po převratu, zůstal v Německu a pak se dostal do Švédska, kde je stále. Oženil se zde. Děti neměl. Do Čech se mohl podívat až po roce 1989.Nemohl se do Čech podívat ani na pohřeb svých rodičů.

Č.p.3

Tady u kapličky bydlela rodina Hornátů.Hornát byl dělníkem, neměli žádné hospodářství.Později se mu podařilo získat zaměstnání jako okresní cestář.Měli tři děti.Dcera Marie se provdala za Hubáčka z Temelínce. Druhá dcera za Františka Hoška, který po Hornátovi převzal zaměstnání okresního cestáře. František se vyučil zedníkem.Když práce nebyla zabýval se sběrem lesních plodin, zejména hub.Ty ráno nasbíral,přes den očistil a sám je vezl na kole do trhu v Českých Budějovicích.Po cestě opět sbíral a to se opakovalo po celý rok kromě zimního období.Za manželku si vzal Annu Tupou ze Dřítně.Přesto, že byl velmi pracovitý a šetrný, manželka mu postačila peníze utratit. Později za finanční pomoci rodičů koupil domek od pana Velka z Podhájí.Pan Velek měl u něj doživotní schránku. V zimě si dával pan Velek do postele cihlu pro ohřátí. Od ní se vzňala sláma v posteli a nebýt souseda, byl by vyhořel.

Čp.4

V tomto čísle popisném bydlela rodina Pivců.Augustin a Karolina. Zvláštností této chalupy bylo,že měla téměř všechny pozemky kolem domku. Dokonce část pozemků byla vklíněna do pozemků velkostatku. V kronice se uvádí, že zde bydleli mladci, kteří u dvora pracovali. Asi na tom něco pravdy bude. Tak výhodně položené pozemky nemělo žádné jiné popisné číslo.Pivec byl vyučen zedníkem, ale řemeslo neprovozoval. Byl pečlivým hospodářem.Spolu s manželkou vychovali sedm dětí. Všem chlapcům dali řemesla. Nejstarší Jan se vyučil tesařem. Byl velmi znamenitým řemesníkem, často vyhledávaným pro svoji pečlivost. Za manželku si vzal Čermínovou z Hněvkovic. Marie si vzala za manžela Josefa Krebsa z Jeznice. Další dva chlapci byli dvojčata. František se vyučil kovářem. Usadil se někde na Strakonicku. Druhý Václav se vyučil truhlářem v Týně. Za manželku si vzal Terezii Kabelovou z Podhájí. Usadil se v Křešicích na Písecku. Karel se vyučil krejčím. Usadil se na Plzeňsku. Josef jako nejmladší se vyučil též kovářem. Za manželku si vzal Babincovou z Olešníka. Dcera Anna se provdala za Fursta z Kočína. Ten při havárii na motorce zahynul u Podháje.Anna se již neprovdala. Zůstaly jí dvě děti František a Anna.

Č.p.5

V tomto č.p. bydlela rodina Rybova.Neměli žádné děti. Určitý čas u nich bydlel synovec Bohouš Ryba z Prahy. Rybovi později prodali chalupu Pfeferovi z Litoradlic. Manželé Pfeferovi měli dvě děti. Syna Stanislava a dceru Růženu. Syn Stanislav se oženil a usadil se v Zahájí. Dcera Růžena se po svatbě usadila na Prachaticku.

Č.p. 6

Zde bydlela rodina Kolářů. Jinak se zde říkalo po chalupě u Kuršů. Starý Kureš byl douholetým zvoníkem na Podháji.Přiženil se k nim Karel Kolář z Pořežan. Byl vyučen tesařem. Než se oženil pracoval jako polír u tesařského mistra Frýda v Týně nad Vltavou. Na Podháji měli menší hospodářství.Byl dlouholetým radním v obecním zastupitelstvu ve Březí. Vychovali spolu s manželkou dvě děti. Syna Karla, který se též vyučil tesařem a dceru Emilii. Ta po sňatku bydlela v Sezimově Ústí.

Č.p. 7

V této malé chaloupce bydlela rodina Koudelků. Jinak se říkalo ,, u Pasáků". Koudelků měli tři chlapce a dceru. Nejstarší Josef se učil tesařem. Skončil tragicky. V roce 1945, když skončila válka vojáci německé armády naházeli granáty do rybníka ,,Oběšený" u Ohrad. Kluci, kteří chodili do školy v Týně je z rybníka vybírali, odjišťovali a házeli. Josefovi granát expodoval v ruce. Josefa zranil natolik, že druhý den na následky zranění zemřel. Bratr František zemřel poměrně mladý. Byl ženatý. Za manželku měl Miluši Maruškovou z Kočína. Měli tři děti. Václav se po vysídlení v osmdesátých letech usadil spolu s manželkou v obci Nezanšov. Při jedné cestě do Týna nad Vltavou k lékaři, kam chodil pěšky, byl sražen projíždějícím autem před mostem u Neznašova. Auto na zledovatělé vozovce dostalo smyk a Václav pod koly auta zahynul.

Č.p. 8

V tomto č.p. bydlela rodina Čížků. Jinak se zde říkalo u Hromadů. Čížků měli dvě děti. Zdenu, která se provdala za Tomáše Tomku z Podhájí a Josefa, který se vyučil kominíkem. Doma měli malé hospodářství. Čížek, jako jeden z prvních v osadě, koupil mlátičku na benzínový pohon. V osadě nebyla elektřina a on prováděl za úplatu výmlat obilí ostatním občanům.

Č.p. 9

Zde bydlela rodina Karla Hornáta.Ten měl za manželku Annu rozenou Sobíškovou. Chalupu jim pravděpodobně pomohli koupit rodiče manželky Anny. Vychovali čtyři děti.Marie se vyučila švadlenou u své tety.Růžena sloužila. Syn Láďa se vyučil tesařem .Vychodil průmyslovku a usadil se v Praze.

Č.p. 10

V této chalupě bydlela rodina Bláhů. Po chalupě se říkalo u Mouralů. Po první světové válce zde hospodařila paní Bláhová se svým synem Václavem a dvěma dcerama Annou a Marií. Václav byl doma na chalupě a dcery sloužily v Praze. Václav byl takový samouk. Opravoval hodiny a dělal různé zámečnické věci. Byl také mezi prvními, kdo si opatřil benzinový motor a malou mlátičku. Oženil se s Marií Kališovou z Týna. Měli dvě děti. Syna Václava, který se vyučil tesařem. Zemřel bohužel ani ne padesátiletý na rakovinu žaludku, jako jeho otec. Dcera Marie se provdala za Ladislava Chytráčka z Podhájí z č.p. 29 a v současné době bydlí v Týně. Mají dva syny Ladislava a Jiřího a dceru Hanu.

Č.p. 11

Zde bydlela rodina Kopáčků. Starý Kopáček byl zedníkem. Měli dvě děti.Syna Tomáše, který se vyučil kolářem a dceru Marii. Tato se provdala za Slámu. Po roce 1945 se odstěhovali do pohraničí. Zakrátko se odstěhovali někam na státní statek u Nepomuku. Syn Tomáš se oženil s Annou Maškovou z Buzkova. Měli jednu dceru a ta se provdala za Václava Vláška z Podhájí. Ten však záhy zemřel. Děti neměli.

Č.p. 12

V tomto čísle bydlelo více rodin. Hlavní rodina byla rodina Novotných. Byla to početná rodina. Syn František se vyučil bednářem. Dcera Jana se provdala za Tomáše Visingra, který byl tesařem. Měli pět dětí. Syn Tomáš nebyl vyučen. Ve stáří prodával lesní plody v Budějovicích u kláštera se svojí družkou Annou Smržovou z Podhájí. Syn František odešel po roce 1945 do pohraničí.Po letech se vrátil a bydlel v Týně nad Vltavou. Syn Stanislav odešel též do pohraničí a do rodné osady se již nevrátil. Dcera Božena se provdala za Broma. Měli jednoho syna, který se vyučil truhlářem. Dcera Anežka se provdala za Majera ze Všeteče. Nejmladší Marie se provdala za Ambrůžka z Chlumce.Celá rodina bydlela v takové dřevěné boudě o rozměrech 3x5 m přistavěné k vlastní dřevěné chalupě. V této samotné chalupě bydlela sestra Jany Anežka. Ta si vzala za manžela Slováka Michalčíka. Měli dvě dcery. Miladu, která si vzala za manžela Hovorku z Olešníka. Později se rozvedli a ona se provdala za Františka Císaře, kterého při honu na divočáky zastřelil kamarád. Milada zemřela v roce 2008. Druhá dcera Irena si vzala Šimona Fulmeka. Měli dva syny Pavla a Luboše. Druhá sestra Jany Božena se provdala za Václava Beneše. Ti se po roce 1945 odstěhovali do pohraničí do vesnice Lomnička. Měli údajně dvě děti.Na Podháj se již nevrátili. Další sestra Marie se vdala za Jana Jíchu.I oni se již na Podháj nevrátili.Všechny tyto rodiny až do roku 1945 bydlely v jednom popisném čísle. Michalčík si později postavil na zahradě malý domek ve kterém pak bydlel. Jana s manželem se rozhodli postavit si vlastní domek ještě před druhou světvou válkou.Obec jim prodala část obecního pozemku.Neměli však stavební povolení, aby mohli vyhloubit základy. Začali stavět dřevěný domek bez základů. Stavba však nebyla dřevěnými vzpěrami zajištěna a tak se téměř před dokončením zhroutila. V demolici zůstal manžel Jany. Po vyproštění mu musela být amputována část nohy. Po druhé světové válce v roce 1945 dostal staveb. povolení a mohl si postavit malý rodinný domek na okraji Podháje. Ten později děti prodali Jaroslavu Tomkovi a jeho manželce Janě. Domek byl zbourán až při demolici celé osady v osmdesátých letech. Z č.12 pocházel také nějaký František, kterému se říkalo všeobecně Franta Bednářů. Opatřoval si jídlo žebráním po vesnici a okolí. Zpravidla dostal kus chleba a někdy i talíř polévky. Protože byl zavšivený nikdo ho do domu nepustil. Přespával převážně ve stájích. Zemřel ještě před válkou a pochován je ve Křtěnově na hřbitově.

Č.p. 13

V této dřevěné srubové doškové chalupě bydlela rodina Havlátků. U chaloupky byl kousek pole. Říkalo se zde u Pouzalů. Protože starý Havlátko neměl vlastní potah, vozíval hnůj na pole u Litoradlic na trakaři. Dcera Marie si vzala za manžela Vrzáka Josefa ze Knína.Ti měli čtyři děti a další byl nevlastní syn Václav, kterého měla Marie za svobodna. Ten zůstal svobodný. Nejstarší Marie se provdala za mne (kronikáře pana Vrzáka)do čp.28 v Podhájí.Těžko se mi to píše. Byla to vzácná povaha zděděná po matce. Bohužel zákeřná nemoc ukončila předčasně její život. Zemřela v necelých padesáti letech. Zůstaly po ní dvě dcery. Milena, která se provdala za Václava Smrže z Litoradlic a Marie, která si vzala Jaroslava Tomku z Podhájí. I ona předčasně zemřela. Vzala si život v 37 letech.Souviselo to se stavbou elektrárny. Zůstali po ní dva chlapci Jára a Libor. Dcera Růžena se provdala za Václava Jelínka. Po roce 1945 se odstěhovala do Svinomaz u Stříbra. Měla dvě děti.Syna Václava a dceru Martu.Syn Josef se oženil s Marií Matysovou. Její rodiče pracovali na statku Vysoký Hrádek. Nejmladší dcera Helena se provdala za Václava Kubouška z Kočína. Naposledy bydleli v Rudolfově, kde si postavili vlastní domek. Ten později předali synovi a postavili si další. Rodnou chalupu předala matka synovi Josefovi a ten si postavil vedle nový domek v roce 1950. Při chaloupce bylo malé hospodářství.

Č.p. 14

Zde bydlela rodina Končanů. Chalupa byla přestavěna po první světové válce. Končanů měli dva syny. Starší Václav se vyučil zámečníkem. Když se oženil, bydlel v Č. Budějovicích. Až do důchodu byl u policie. Vstoupil tam v roce 1945. Mladší Josef se vyučil tesařem. Bydlel doma s matkou na chalupě. Otec jim náhle zemřel při jedné cestě do Týna nad Vltavou V blízkosti osady Ohrada. Doma měli malé hospodářství. V tomto čísle bydlela také stará paní, které se říkalo ,,Paprsnice". Po chalupě se říkalo ,,u Paprsníků".

Č.p. 15

Říkalo se tady u Sušerů. Sem se přiženil Josef Mikšátko, když muž Kateřiny Všetečka padl v první světové válce. Zůstal po něm syn Josef, který se vyučil truhlářem.Po roce 1945 vstoupil k policii. Sloužil v Písku až do svého důchodu. Za manželku měl Růženu Bočkovou ze Knína. Mikšátků měli pak dva syny. Václava a Ladislava. Václav se oženil. Vzal si za manželku Boženu. Ta zemřela ani ne ve 40 letech na rakovinný nádor mozku. Později se znovu oženil a s novou manželkou měli syna Václava. Ten vynikal hudebností. S oblibou hrál na buben. Celá rodina Mikšátků byla jednou z mála rodin, která si v osadě hospodářsky vedla velmi dobře. Také proto mohli chalupu z gruntu přestavět.

Č.p. 16

Zde bydlela rodina Koudelků až do roku 1955.Chalupu prodali Koudelků svému sousedu Kabalemu. Byla celá dřevěná. Pozemky předali státnímu statku. Měli dvě dcery Jarmilu a Boženu. Jarmila si vzala za manžela svého souseda Jana Havlátka. Blažena Hrdouška z malšic. Jan Havlátko byl vyučen krejčím a jeho manželka Jarmila švadlenou. Jejich chalupu Kabele krátce po zakoupení rozboural.

Č.p. 17

Tady bydlela rodina Vášků. Jinak se zde říkalo u Trousilů. Vlášek byl zedníkem. Jeho paní pocházela z Č. Budějovic. Hospodářství neměli žádné, jen malý kousek pole asi půl ha. Měli pět dětí. Nejstarší Anna sloužila v Č. Budějovicích, Antonín se vyučil zedníkem, Růžena po vychození obecné školy sloužila. Marie i Helena též sloužily. Anna byla dlouho svobodná.

Č.p.18

Zde bydlel samotář švec Říha.Říkalo se o něm, že je to jediný komunista v obci.Věřil ve světovou revoluci chudých proti bohatým.Od něj koupil domek Tomáš Mádl.Byl to syn hospodyně hostinského Trubla z Podhájí.Od něho koupil domek zedník František Pivec.Ten zde hospodařil se svojí manželkou Ludmilou, která pocházela nedalekých Litoradlic.Měli dva syny a dceru.František se vyučil zedníkem.Druhý syn Zdeněk se oženil do Strýčica pracoval zde v sousední vesnici na pile.Dcera Ludmila sloužila a později se provdala za Václava Tomku z Podhájí.Bydleli v Krumlově.S koupí domku č.27 zaniklo a zůstalo jen 18.

Č.p.19

Byla to chaloupka s mlýnem mezi Zvěrkovicemi a Podhájem.Patřila sice k osadě Podhájí,ale měla vzdáleností asi půl km do Zvěrkovic.Ve mlýně se šrotovalo obilí za druhé světové války.Říkalo se zde u Palečků.Posledním majitelem byl pan Boček ze Zvěrkovic, který mlýn koupil.Sám v něm nikdy nebydlel.Mlýn stojí ještě na začátku 21. století, ale již se v něm nepracuje.

Č.p. 20

Vedle mlýna stojí ještě jedna chalupa.Zde se říkalo ,,U Křápalů?.Majitel byl František Novotný.Manželku měl Vandů ze Zaluží.Měli dvě dcery Marii a Růženu. Obě se provdaly do Podhájí.Marie si vzala syna koláře Beránka a druhá Růžena se provdala za syna bednáře Pisingra.Oba byli z Podhájí.Beránků měli dvě děti.Dceru Marii, která se provdala za Josefa Koláře z Litoradlic.Syn Miloslav si vzal za manželku dceru Procházků ze Zvěrkovic.Jejich rodiče si postavili domek u Beránků na zahradě v Podhájí.Dcera Růžena měla dva chlapce Václava a Stáňu.Václav se oženil na Pelhřimovsko a Stáňa do Pořežan. Jemu zemřela manželka mladá.

Č.p. 21

Zde bydlela rodina Novotných.Říkalo se zde u Endrichů.Byli zde tři bratři. František si vzal za manželku Krebsů z Jeznice,Jan Sýkorů (Hrdličků) ze Březí a Antonín se přiženil ke Krebsům do Jeznice.Byla to rodina muzikantů.František měl dvě děti.František se oženil na Moravu do Nezamyslic, dcera Anna se provdala za Kunze.Postavili si nový domek ve Březí a po oznámení, že se bude osada Březí bourat postavili domek na Borku u Č.Budějovic.Jan měl též dvě děti.Václava, který si vzal za manželku Eleonoru Řezníčkovou z Chlumce.Antonín měl též dvě děti.Syn Jaroslav pracoval s manželkou na hospodářství.

Č.p. 22

Tady bydlel starý pan Klimeš.Říkalo se zde u Neužilů.Měl u sebe synovce Františka.Ten se později odstěhoval a Klimeš prodal chalupu Ludvíku Hornátovi z Podhájí. Ten si po roce 1945 přivedl manželku německé národnosti z pohraničí Marii.Přiženil syna Jana.Kolem roku 1980-1988 se odstěhovali do Lomnice nad Lužnicí.

Č.p.23

Po chalupě se zde říkalo u Bublů.Bydlela zde paní Švehlová se synem Jaroslavem, na malém hospodářství asi 1ha.Jaroslav se vyučil zedníkem.Většinou ve třicátých letech sloužil u zemědělců.Za manželku si vzal Dominovou z Purkarce.Měli pět dětí.Jirku,Jaroslava, Františka,Annu a Marii.Jirka se oženil na Moravu a byl u kriminálky.Jarda vychodil průmyslovou školu a má stavební firmu.František se vyučil pokrývačem.Za manželku má Marii Vovsovou z Podhájí.Anna se provdal za lesníka Odvárku.Marie se vyučila prodavačkou a provdala se za Světlíka.

Č.p. 24

Tato chaloupka je po roce 1945 opuštěná, když původní majitel František Kučera se po roce 1945 odstěhoval na samotu Ohrady po vystěhování manželů Hanousků.Chalupa chátrala.Děti ji postupně rozbořily.

Č.p. 25

Kolářů.Říkalo se zde u Turků a také Jednockých.Bydlel tady drnomistr, který měl za úkol zakopávat na určeném místě uhynulá zvířata.Turků měli čtyři děti.Syna Františka, ten odešel z domova hodně brzy.Jedna dcera se provdala za Vandu ze Březí, Růžena se provdala za Václava Koláře,byla s rodiči doma na malém hospodářství.Poslední Anna se provdala do Č.Budějovic.Měla od narození poškozenou nohu.Jednu zvláštnost toto popisné číslo mělo.Patřily k němu téměř všechny pozemky.

Č.p.26

Říkalo se zde po chalupě u Bezinků, později Mádlů a poslední majitel byl Jan Malafa.Tomáš Mádl měl manželku z čp. 4 Pivců chalupy.Měli jednu dceru.Ta se provdala za Jana Malafu z Písecka.Malafa byl vyučen truhlářem, ale řemeslo nedělal.Po vytvoření družstva zde dělal údržbáře.Měli dvě dcery.Boženu, ta se provdala za Kovaříka z Kočína a dcera Milena za Bartušku z Týna.Doma měli menší hospodářství.

Č.p. 27

Toto číslo popisné zaniklo.Před tím ho vlastnil Tomáš Mádl.Ten domek prodal Františku Pivcovi, který jej sloučil s čp. 18.

Č.p. 28

Tady bydlela rodina Mouralů.Po chalupě se zde říkalo u Pisingrů. Starý vdovec Moural si vzal za manželku mojí babičku, jmenovala se Vrzáková Anna.Pocházela z Litoradlic čp. 18.Ta měla dva syny.Josefa a Václava.Josef padl na začátku války na srbském bojišti.Druhý syn Václav se oženil s Marií Vrzákovou ze Březí čp. 31. Měli čtyři děti.Nejstarší Karel se vyučil zedníkem a oženil se do Litoradlic čp. 18Když bratranec Václav spolu s manželkou zemřeli mladí a zůstala po nich malá dcera se svým bratrem.Bratr zůstal svobodný.Měl vrozenou vadu oka.Pracoval naposledy v papírnách ve Větřní.Zeměl mladý.Pochován je ve Křtěnově.Dceru Jarmilu si vzal syn Václava Vrzáka Karel.Měli spolu čtyři chlapce.Nejstarší Karel zůstal svobodný a zemřel mladý.Václav si vzal za ženu Marii Bejčků z Veselí nad Lužnicí.Pracoval tam jako poštovní doručovatel.Vyučil se zedníkem.Další František se vyučil též zedníkem.Za manželku si vzal příbuznou manželky Václava Jitku.Oba bratři si postavili domky v Žimuticích.Nejmladší Jirka zůstal na chalupě sám.Později si vzal za manželku děvče z Budějovic.Ta se s ním zakrátko rozešla.Zůstal z manželství syn Jirka.Když povyrostl zůstal u otce a po vojně se oženil.Jirka se ze čtyř bratrů oženil podruhé.Vzal si za manželku Rusku.Měli spolu jedno dítě, syna Tomáše.Po její smrti Jirka vychovával Tomáše sám.Druhý bratr jsem byl já (pan kronikář Vrzák).Vyučil jsem se tesařem.Za manželku jsem si vzal Marii Vrzákovou shodně podle jména.Příbuzní jsme však nebyli.Pocházela též z Podhájí.Vyučená nebyla.Sloužila v zemědělství od 14 roků až do doby, než jsme se vzali.Rodiče mi předali malou chalupu s necelými 3 ha polí. V 50 letech manželka zemřela na zhoubnou rakovinu.Měli jsme dvě dcery. Milenu a Marii.Milena se provdala za Václava Smrže z Litoradlic.Měli jednoho syna Václava.Maruše si vzala za manžela Jaroslava Tomku z Podhájí.Měli spolu dva chlapce Járu a Libora.Oba se vyučili.Jára jako automechanik,Libor jako truhlář.Když museli kvůli elektrárně domek na Podháji opustit, rozhodli se postavit si vlastní domek v Neznašově.Ještě než ho dostavěli, Marie si vzala v 37 letech život. Zůstali po ní dva chlapci.Jejich otec se zakrátko oženil.Vzal si notorickou alkoholičku. S tou se zakrátko rozvedl.Našel si novou ženu, sestru bývalé ženy, která svého manžela opustila.Aby mohl bydlet ve městě a koupit si byt, prodal domek v Neznašově a odstěhoval se do Č.Budějovic.Třetí dcera Marie se provdala za Bedřicha Dolejšího.Měli dvě děti.Miluši a Václava.Václav předčasně zemřel v nedožitých 40 letech.Miluše měla pět dětí.Každé dítě mělo jiného otce.Děti vychovávala její matka.Poslední Růžena se provdala za Jindřicha Císaře.Jeho rodiče pracovali na statku Vysoký Hrádek.Měli spolu dvě děti Jindřišku a Jirku.Manžel ji později opustil,když si předtím postavili dům ve Březí.Zůstala s dvěma dětmi sama.Dcera Jindřiška si vzala za manžela Josefa Závezkého, Jirka Jitku Gondekovou z Býšova.Jindra s manželem adoptovali děti dvojčata, když nemohli mít své vlastní.Jirkovi zemřela manželka mladá.Měli dvě děti Romana a Jitku.Závezkých po vystěhování ze Březí bydleli v Neznašově v řadových domcích, které postavilo družstvo pro své členy.

Č.p. 29

Zde na severozápadě Podhájí bydlela rodina Chytráčků.Staří Chytráčků měli čtyři děti.Františka, ten bydlel v Týně.Druhý Václav odešel po roce 1945 do pohraničí, ale po dvou letech se vrátil k rodičům na chalupu a převzal po rodičích malé hospodářství.Dcera Růžena se po roce 1945 odstěhovala do pohraničí.Nejmladší Anna odešla do služby neznámo kam.Syn Václav s manželkou měli čtyři děti. Nejstarší syn Václav se vyučil zedníkem.Za manželku si vzal Marii Bezpalcovouze Březí. Zemřel poměrně mladý.Syn Ladislav se vyučil tesařem. Za manželku si vzal Marii Bláhovou z Podhájí čp. 10.Bydlí v Týně. Mají tři děti Hanu, Ladislava a Jiřího.Syn Jaroslav se vyučil instalatérem.Za manželku si vzal Marii Řezankovou ze Křtěnova.Mají tři dcery Drahomíru, Jaroslavu a Libuši.Po vysídlení si postavili dům na Dobré Vodě.Nejmladší Marie se provdala za Josefa Christelbauera.Ten je vyučený kovář.Mají dvě děti syna Vladimíra a dceru Janu.V čp. 29 bydleli až do nuceného vysídlení.Koupili a opravili si domek v Týně nad Vltavou. Syn Vladimír si též postavil dům v Týně nad Vltavou a dcera Jana také.Syn Václav měl dvě děti Marii a Václava.Chytráčků domek ve dvacátých letech minulého století vyhořel a staří Chytráčků jej obnovili.

Č.p.30

V tomto čísle popisném bydlela rodina Tejmlů.Po chalupě se říkalo Eváků.Staří Tejmlů měli tři děti.Dcera Anna se provdala do Zahájí.Dcera Marie se provdala za Václava Bočka ze samoty od řeky u Litoradlic, kde se říkalo u Bočků.Třetí nejmladší byl syn František.Ten se nechoval podle přání otce.Ten se rozhodl pro nezvyklý způsob výchovy ,dal jej do polepšovny.Protože ani on nebyl schopen ho zvládnout.Podle informací měla mít na jeho chování vinu matka, protože mu všechno dovolila.Dcera Marie měla dvě děti Věru a Václava.Věra si vzala za manžela Františka Šimka ze Březí.Syn Václav si vzal za manželku Marii Vrzákovou z Podhájí čp.13.Po vysídlení se Věra a František Šimkovi i Václav a Marie Bočkovi přestěhovali na Rudolfov u Českých Budějovic. Každá rodina do svého domu.Šimkovi mají dceru Jiřinu, která se provdala za Václava Bartušku z Březí a syna Františka, který se oženil s dcerou Mazalovských ze Knína Hanou. Po Marii a Václavu Bočkovi, který předčasně zemřel, zůstali synové Václav a Pavel.

Č.p.31

Zde bydlela rodina Jílků.Měli malé hospodářství.Po dobu manželství se jim narodily tři děti.Dcera Johana zemřela mladá.Dcera Marie se provdala za povozníka Němce z Týna.Syn Bohuslav v mladém věku kolem třiceti let spáchal sebevraždu skokem pod vlak v Nemanicích u Č.Budějovic.Staří Jílků prodali chalupu mladému Láďovi Vlášků z Podhájí, který měl manželku z Prahy.Záhy po svatbě spáchal sebevraždu.Měli malé děvčátko.Domek pak koupil nějaký pan Severa z Prahy.Bydlel zde až do vysídlení v letech 1980 až 1983.

Č.p.32

Bydlela zde početná rodina Sobíšků.Sobíšek pocházel z Vesce u Koloděj.Jeho manželka Kateřina Vrzáková z Litoradlic č.18.Po dobu manželství se jim narodilo sedm dětí.Nejstarší Marie se provdala za Tomáše Kubouška z Kočína.Kuboušek byl vyučen zedníkem.Druhá dcera Růžena se provdala za Františka Beránka z Podhájí.Byl vyučen obuvníkem. Dcera Anna si vzala za manžela K.Hornáta z Týna.Sloužil u sedláků převáženě v Temelínci.Bydleli na Podháji vedle rodné chalupy v domku koupeném od nějakého Vlaštovky, který se odstěhoval do Prahy.Alžběta si vzala za manžela Matěje Tomku z Podhájí.Byl vyučen tesařem.Dcera Kateřina si vzala Tomáše Vraného z Nové Vsi, kam se po svatbě odstěhovala.Poslední dcera se provdala za Josefa Pence.Penc byl vyučen kovářem.Bydleli po svatbě celou dobu v Táboře.Nejmladší jediný syn František se na přání rodičů stal knězem.Za války musel přerušit studium a pracoval jako dělník v Německu.Po válce dokončil studium a první mši sloužil roku 1947 v kostele ve Křtěnově.Po roce 1948 začalo pronásledování církve.Byl dosazen nejdříve do Nepomuku,potom do Chrášťan, později do Rudolfova.V roce 1990 skončil na biskupství v hodnosti děkana.Po likvidaci obcí patřících do bývalé křtěnovské farnosti přijíždí dvakrát ročně.Poprvé na svátek sv.Prokopa jemuž je křtěnovská kostel zasvěcen a koná se zde poutní setkání rodáků a podruhé na začátku listopadu na památku zesnulých.

Č.p.33

Toto popisné číslo označuje buďto rodinu Habichů , která bydlela na okraji Podhájí nebo chalupu na Ohradech.Hábichů bydleli na okraji Podháje jako početná rozvětvená rodina. Poslední z rodiny byl Václav Habich, který měl syna Václava a dceru Josefinu.Starý Václav byl cestář.Byl jediný, který válku přežil.Ostatní včetně jeho rodičů zemřeli v koncentračním táboře.Václav se po válce odstěhoval na Ohrady po rodině Tupých.Poslední bydliště měl v Temelíně, kde koupil domek.Právě č.33 měla mít rodina Tupých.Číselné označení domků na Ohradech jsem nezaznamenal.Obyvatele domků na Ohradech jsem však znal.Rodina Tupých měla pět dětí.V roce 1945 se odstěhovala do Svinomaz okres Stříbro.Nejstarší František skončil někde v Praze, Láďa měl být někde na Šumavě. Jirka bydlel v Č. Budějovicích.Zemřel někdy v 90.letech 20.stol.Václav zůstal ve Svinomazech.Anna byla provdána v Malešicích.

Další rodina na Ohradech byli Hanousků.Hanousek se živil při malém hospodářství jako obchodník s dobytkem. Po roce 1945 se odstěhoval do Blahost okres Stříbro.Děti neměli. V jejich chalupě pak bydlel Kučera František z Podháje čp. 24.Jejich domek postupně zanikl.Byla to stará došková chalupa.Děti ji postupně rozebraly.

Další rodina na Ohradech bývala rodina Matoušků. Ti měli dva chlapce.Odstěhovali se též do okresu Stříbro. Do jejich domku se nastěhoval Josef Tomka z Podhájí.Tomků měli dvě děti. Kam se odstěhovali jsem nezaznamenal. Když Tomků zemřeli, jejich domek zůstal prázdný a postupně byl demolován. Další obyvatel Ohrad byl František Bláha.Ten se odstěhoval po válce do Březí č.16. Bláhů měli jednu dceru Blaženu.Bláhů zemřeli, jejich dcera se provdala a domek zůstal opuštěn.Nastěhoval se do něj příbuzný Václava Vítovce z Litoradlic jako svobodný mládenec.Domky na Ohradech měly pravděpodobně popisná čísla, která chybí na soupisu popisných čísel v Podhájí.

Č.p.35

Tady bydlela rodina Kabelů.Ti měli dvě dcery Boženu a Terezii.Božena měla manžela z Křešic na Písecku a Tereza měl za manžela Václava Pivce z čp. 4. Když se Božena po roce 1945 odstěhovala na Karlovarsko, ponechala domek mladší sestře.Jejich rodiče se zabývali sběrem hub. Kabele jezdil na houby až na Šumavu.Kabelová houby očistila a on jel ráno na kole do Č.Budějovic, kde houby na trhu prodával.Tento postup opakoval od jara až do pozdního podzimu.Pak si místo kola pořídil malý motocykl.Sám Kabele psal knihu, v níž popisoval etapy vývoje lidské společnosti, o vlivu krevní skupiny na lidský charakter apod. Adresoval dopisy papeži a Stalinovi, jehož byl velkým obdivovatelem.Na náhrobní desku si ještě za svého života nechal napsat nápisy, které sám složil.Některé jsou zachyceny v kronice obce.Sám po vystěhování zemřel u své dcery na Karlovarsku, kde měl bydlet ve starém mlýně a tam prý uhořel.

Č.p. 36

Tady na okraji obce Podhájí bydlela rodina Kohlů. Kohlů měli tři děti. Syna Františka a dcery Annu a Marii.Kohl sám byl zedníkem a Kohlová pracovala v lese v pěstební činnosti.Doma měli malé hospodářství a v roce 1959 jejich pozemky zabrala armáda pro vojenské cvičiště. Krátce po vysídlení zemřela v Č. Budějovicích pani Kohlová, nedlouho před tím též její manžel.

Č.p. 37

Zde bydlela rodina Smržů. Živili se obchodováním s ovocem a lesními plody.Měli jednu dceru.Ta měla známost s jedním chlapcem ze Slovenska. Měli spolu jednu dceru. Ta se provdala za Karla Mazalovského ze Knína.

Č.p. 38

Komu patřilo č. 38 není v záznamech. Možná patřilo do osady Ohrady.

Č.p. 39

V tomto domku bydlel dlouhá léta starý Velek. Byl pověstný tím, že stále chodil bos. Když se budoval bechyňský most, chodil sem pracovat a denně pěšky ušel 15 km.Přes město Týn si obul pantofle, za městem je sundal a pokračoval bos až na pracoviště.Jeho manželka brzy zemřela a on byl dlouhá léta vdovcem.Měli dva syny. Ti však byli od mládí mimo domov.Jedině syn Václav svého otce v osadě navštívil.Domek po válce prodal rodině Hornátů s tím, že bude v domku do smrti bydlet.

Č.p. 40

Tady bývala hospoda. Jejím majitelem byl Tomáš Trubl.Žena mu brzy zemřela.Měli jednu dceru, která bydlela v Č. Budějovicích. U sebe měl Trubl hospodini Mádlovou. Ta měla syna Tomáše. Po smrti Trubla zdědil hospodu jeho nevlastní syn Pavlásek. Po Pavláskovi nastoupil na hospodu syn hospodyně Mádlové Tomáš. Hospoda v roce 1956 vyhořela po úderu blesku. Za pomoci občanů byla obnovena. Mádl ji později prodal Františku Kadlecovi, který byl před tím kovářem ve Zvěrkovicích.

Č.p. 41

Zde bydlela rodina Tomků. Po chalupě se říkalo Holubů. Tomků měli dvě děti. Syna Františka a dceru Marii. František se vyučil kominíkem a odstěhoval se do severních Čech.Dcera Marie se provdala za Václava Hanzala od Č. Budějovic.Měli též dvě děti. Syna Václava, který žije v Týně nad Vltavou a dceru Janu, která se provdala za Pokoje do Prahy.

Č.p. 42

V této chalupě bydlela rodina Tomků. Říkalo se zde u Kubaštů.Ti měli dva syny. Matěj zůstal doma na malém hospodářství a František se odstěhoval na sever Čech, kde pracoval jako horník v dolech. Matěj byl tesařem a František zedníkem.Když odešel do důchodu, vrátil se do Podhájí ke svému bratrovi.Jejich sestra se provdala za Svatka ze Březí.Syn Matěj měl dvě dcery.Marie byla ošetřovatelka v nemocnici.Provdala se za Růžičku z Budějovic.Později se rozvedla.Naposledy bydlela u svého strýce, který byl farářem na Dobré Vodě. Měla u sebe svoji matku.

Č.p. 43

Zde bydlela rodina Turků.Říkalo se tady po chalupě u Pradleňáků. Turek byl tajemníkem u lidové strany.Jeho paní byla pověstná svým humorem. Nebylo svatby v okolí, kde by podle starých zvyků neprodávala nevěstu.Nebylo maškarní zábavy, které by se paní Turková v převlečení nezúčastnila.Měli dvě děti. Syn Václav byl navigátorem u letectva a dcera Marie se provdala za veterináře do Votic.

Č.p. 44

Tady bydlela rodina Ambrožů.Po chalupě se zde říkalo u Hápů.Naposledy tady bydleli sourozenci Vašek a Terezie. O Vaškovi po odchodu z Podhájí není zmínky. Terezie se provdala za Ambrože z Kostelče.Manžel Terezie byl vyučen kolářem. Poslední léta pracoval na st. statku Vysoký Hrádek jako kolář.Děti neměli. Později prodali chalupu nějaké rodině z Č. Budějovic.

Č.p. 45

Zde bydlela rodina Pisingrů.Starý Pisingr byl bednářem.Měli dvě děti. Jeho syn se též vyučil bednářem.Dcera Marie se provdala do Nemanic u Č. Budějovic.Syn Václav se oženil s Růženou Novotnou ze samoty Paleček. Měli dva syny Václava a Stanislava. Václav byl v posledních letech vychovatelem v ústavu pro mentálně postižené děti.Stanislav se vyučil kuchařem.Pracoval jako kuchař na elektrárně Temelín.

Č.p. 46

V tomto čísle bydlela rodina Beránků. Dříve se tady říkalo u Pelikánů. Beránek Václav byl vyučený kolář a pro svoji preciznost vyhlášeným řemeslníkem v širokém okolí.Měli spolu s manželkou pět dětí.Doma měli při živnosti malé hospodářství.

Č.p. 47

O tomto čísle není záznam.

Č.p. 48

Bydlel zde Holeček Jan. Dříve se zde říkalo Na Besedě.Manželku měl od Benešova. Narodili se jim dvě dcery Marie a Věra. Marie se provdala a měla jednu dceru Jarunu.Ta po roce 1968 uprchla do Austrálie.Do Čech se vrátila na návštěvu až po roce 1989. Věra měla dvě děti a spolu s manželem bydlí ve Staré Roli.

Č.p. 49

Tady bydlela rodina Panských.Říkalo se tady u Petrů.Manželka Panského předčasně zemřela.Zůstaly po ní dvě děti Růžena a Božena. Proto se Panský oženil s její sestrou Ludmilou.Růžena se provdala do Albrechtic k Votrubům a Božena se provdala za Veverku do Purkarce.Veverka byl kovářem.Bydleli v Kamenném Újezdě. Po smrti nevlastní matky se přestěhovali do Podhájí. Zde bydleli až do osmdesátých let, kdy byla chalupa zbořena.Z druhého manželství byly dvě děti. Syn Václav se oženil za Janovcovou z Chlumu. Zemřel na zákeřnou chorobu v padesáti letech. Anna se též provdala a její manžel pracoval na na statku Vysoký Hrádek. Dcera z prvního manželství Božena měla dvě dcery. Jedna z nich se provdala za Jaroslava Kureše kováře ze Březí. Postavili si domek v Neznašově.

Č.p. 50

V tomto domku bydlela rodina Bláhů. Bláha byl pokrývačem. Měli dvě dcery a syna Karla. Božena se provdala za Karla Smrže z Litoradlic a Marie se provdala za Karla Vovsa z Podhájí. Syn Karel byl vyučen tesařem. Jeho manželka pocházela z Kočína.Postavili si domek na Dobré Vodě u Č. Budějovic.

Č.p. 51

Zde bydlel Jaroslav Tomka. Jeho manželka byla Michalců z Týna. Měli jednoho syna Jaroslava. Ten se oženil s Marií Vrzákovou z Podhájí.Měli dvě děti. Syna Jaroslava a Libora. Jeho manželka si v 37 letech vzala život. Syn Jaroslav se oženil. Vzal si za manželku paní s dvěma dětmi.Společně bydlí v Týně nad Vltavou a mají spolu dceru.Druhý syn Libor se odstěhoval se svou družkou do Pacova.

Č.p. 52

Není záznam.

Č.p. 53

Posledním majitelem tohoto domku byl Krebs Josef, který pocházel z Jeznice a sloužil v nedalekém Temelínci.Tady se seznámil s Marií Pivcovou, která pocházela z Pivců chalupy na Podháji. Její rodiče také výrazně pomohli k tomu, že si manželé mohli koupit dům na Podháji od Anny Tomkové, kde se dříve říkalo u Pavlíčků.Otec Anny Tomkové byl vyhlášený pytlák, jako mnozí jiní z této chudé osady.Manželé Krebsovi měli šest dětí. Nejstarší Václav se vyučil zedníkem, manželku měl z Temelína.Druhý syn Miloslav si vzal Marii Jiranovou dceru vystěhovaného sedláka z Plástovic.Dcera Marie se provdala za zemědělce Prokeše. Syn Josef si vzal manželku z Temelína. Byl vyučen pokrývačem. Syn Jan utonul jako mladý chlapec na rybníku Hůrečák. Nejmladší syn Stanislav, který byl dvojčetem Jana, se též vyučil pokrývačem a usadil se ve Zlivi. Sám dlouho pracoval u rybářů na Hluboké.

Č.p. 54

Tady bydlela rodina Tomků. Říkalo se tady u Truhlářů. Tomka měl bratra Josefa, který se oženil až v pozdním věku. Rád fotografoval.Nejstarší syn Václav zdědil chalupu po rodičích.Za manželku si vzal Annu Moravovou z Temelína. Jeho otec se dožil vysokého věku. Dlouhá léta pracoval na velkostatku. Vysazoval všude kolem stok vrbové proutí, které potom řezal, vázal do otýpek a prodával košíkářům.

Tomků měli pět dětí. Nejstarší syn Václav se vyučil zámečníkem.Za manželku si vzal Lidu Pivců z Podhájí. Odstěhoval se do Č. Krumlova, kde také poměrně mladý zemřel. Jeho bratr Tomáš si vzal za manželku Zdenu Čížků z Podhájí. Pracoval doma na hospodářství.Další z bratrů Jaroslav se vyučil obuvníkem. Odstěhoval se k Č. Krumlovu. Dlouhou dobu byl předsedou družstva v pohraničí. Milouš se oženil do Prahy.Dlouhou dobu hrál v jednom divadelním souboru v Praze jako muzikant. Manželku měl z Prahy. Jediná dcera Anna se provdala za Františka Tomku se Shonu. Tomáš měl dvě děti. Syna Milana a dceru Zdenu.Milan se vyučil pokrývačem. Za manželku si vzal Žluvovou z Jaroslavic. Postavili si domek ve Březí, po vystěhování pak v Neznašově.Zdena si vzala Mravce, který pracoval jako kuchař.Zdena zemřela mladá. Její matka se po vystěhování odstěhovala do Týna nad Vltavou.

Č.p. 56

V této chaloupce na zadním konci Podhájí bydlela rodina Dolejšů. Jan Dolejší pracoval dlouhá léta jako volský kočí na velkostatku Vys. Hrádek. Jeho manželka, která ho o mnoho let přežila, pracovala v lese.Měli tři děti.Syna Josefa, který si vzal za ženu Petrikovou, která byla slovenské národnosti.Dcery Marie a Růžena se provdaly mimo Podháj. Josef spolu s manželkou Annou měli tři děti. Syna Pavla, který si vzal Annu Koprnovou ze Dřítně.Dceru Martu, která se provdala za lékaře do Č.Budějovic a dceru Miluši, která se provdala do Krumlova.

Č.p. 55

V Podhájí již v roce 1865 v čísle 55 žila rodina Vovsů. Vovsů měli pět dětí. Františka, který padl v první světové válce, Václava, který žil na Mostecku, Růženu a Marii, která žila v Temelíně.Jejím manželem byl známý pošťák Šabatka. Poslední z dětí byl Karel, který žil na chalupě. Měl s manželkou Marií, která pocházela též z Podhájí č. 21 tři děti. Růženu, která se provdala do Temelína. Dále Karla, který si vzal za ženu Marii Bláhovou z Podhájí a společně se odstěhovali do Českých Budějovic. Na chalupě zůstal Josef s manželkou Marií. Josef byl známý lidový muzikant a svou hudbou obveseloval obyvatele Vltavotýnska. Josef měl tři děti. Karla, který žije v Českých Budějovicích, Marii, která žije v Týně nad Vltavou a Josefa, který žije na Jindřichohradecku. Všichni rádi vzpomínají na krásné dětství v Podhájí.

Č.p.57

Není záznam

Č.p. 58

Tady bydlela rodina Vlášků. Ladislav Vlášek pochází z Koloděj. Za manželku si vzal Eleonoru Brůhovou z Podháje. Postavili si domek v Podhájí. Měli tři syny a dceru. Syn Václav si vzal za manželku Zdenu Kopáčkovou z Podhájí a odstěhovali se na sever Čech, kde také v mladém věku zemřel. Syn Ladislav měl za manželku děvče z Prahy. Koupili si domek od Jílků z Podhájí č. 31. Po krátkém manželství si vzal život. Zůstala po něm manželka a dítě. Po jeho smrti domek prodala a odstěhovala se do Prahy. Syn Milan se oženil s Broncovou ze Dřítně a dcera Věra se provdala za lesníka Harazima a bydleli v Olešníku.

Č.p. 59

Posledním majitelem je František Holeček s manželkou Annou.Živili se hokynářstvím.Měli malý vozík se psím spřežením a používali ho ke svážení vajec z okolních vesnic. Živili se také sběrem lesních plodů a pronajímáním ovocné aleje pro sklizeň ovoce.Měli dvě děti. Syna Václava, který se vyučil tesařem a vzal si manželku z Budějovic a dceru Annu, jejíž manžel pracoval u policie. Oba sourozenci bydleli v Č. Budějovicích. Tady také po vysídlení koupil dům syn Václav.