Úvod

Co znamená datum 23.10.1980 pro obec
Podhájí a další obce? Tento den se obyvatelé poprvé dozvídají , že má být v katastru obce postavena jaderná elektrárna. Jak popisuje pan Vrzák, kronikář obce Březí, představitelé obce se na ONV v Českých Budějovicích dozvěděli, že má být v první etapě likvidována osada Březí, Křtěnov, Temelínec a v další etapě pak osada Podhájí a Knín. Tato zpráva znamenala pro obyvatele obcí šok. Do té doby se staví nové rodinné domy, opravují staré a najednou, jako by život ustal. Objevuje se mnoho úvah a různých informací. Lidé okamžitě pociťují potřebu se bránit a zvrátit toto šokující rozhodnutí. Proto je organizována podpisová akce proti výstavbě jaderné elektrárny adresovaná vládě. Občané poukazují v petici na to, co všechno bylo za poslední léta občany v obcích vybudováno, co hodnot bude zničeno. Petici podepisují téměř všichni občané osady Březí, Křtěnov a Podhájí. Píše se i ministerskému předsedovi Štrougalovi a na ÚV KSČ...

 

Proč vznikly tyto stránky

Asi před půl rokem jsem se rozhodla, že se pokusím shromáždit co nejvíce materiálů k obci, ve které jsem se narodila, prožila dětsví, dobu dospívání i první etapu svého dospěláckého života. Bohužel, moje děti se již v Podhájí nenarodily. Všichni jsme věděli, že naše obec má být v horizontu několika let zcela zlikvidována. Proto jsem v roce 1984 využila nabídky svého zaměstnavatele a přestěhovala se s manželem do nového bytu v Neznašově. Tam se nám narodil v roce 1985 syn Tomáš a v roce 1988 dcera Jana. Na Podháj jsme se stále vraceli a snažili se zde strávit co nejvíce času. Proto i moje děti mají k tomuto místu velmi kladný vztah. Moji rodiče odešli z Podhájí jako jedni z posledních v roce 1991.

To, že je lidská paměť krátká, jsem si uvědomila ve chvíli, kdy jsem se zcela náhodně dala do hovoru s mladou paní, která v současné době žije v obci Litoradlice. Zeptala jsem se jí, jak se jí tam líbí a zároveň jsem jí sdělila, že se ptám z toho důvodu, že pocházím z Podhájí. Ona se na mě nechápavě podívala a zeptala se, kde to je. Chvíli jsem zase nechápavě hleděla já. Nemohla jsem tomu uvěřit. V místech, kudy pravidelně projíždí, ještě v době zcela nedávné stávaly obce Podhájí a Březí a tahle paní o tom již vůbec nic neví.

Asi všichni obyvatelé likvidovaných obcí měli obrovské štěstí, že existuje takový člověk, jako je pan František Vrzák z Podhájí. Tento člověk byl již v roce 1945 zvolen kronikářem obce Březí. Zaznamenal tak pro nás i budoucí generace veškeré dění v této obci a od roku 1980 podrobně mapuje události v obcích dotčených výstavbou jaderné elektrárny. Byl také člověkem, který do poslední chvíle bojoval za záchranu obce. Po roce 1989 svitla lidem v Podhájí poslední naděje.Díky změně bezpečnostního pásma mohla jejich obec zůstat ušetřena. Pan Vrzák za to bojoval na nejvyšších místech. Nepodařilo se. I nadále tedy, s pečlivostí sobě vlastní, plní stránky kroniky. Velmi výstižně to vyjadřuje jeho zápis z konce roku 1991, kdy píše: ,,Tímto zápisem končím opět jednu kapitolu našich vesnic, které se staly obětí nesmyslného gigantu a nezbývá mi, než zachytit, pokud se mi to podaří, vše co má souviset s jejich likvidací." A to bezezbytku splnil. Velice si ho vážím a obdivuji jeho obrovské znalosti, přehled a vůli to nevzdat. Jeho poslední zápis v kronice je z roku 2002. Podrobněji bude dění v jednotlivých letech rozebráno v kapitole KRONIKA.

Ráda bych poděkovala za vstřícný přístup a zapůjčení kronik panu Jiřímu Vrzákovi z Litoradlic.

 

Podháj rok 1914