Sport

Sportovní činnost
(Základní a rekreační tělesná výchova)

Měla jsem možnost nahlédnout do kroniky vedené paní Marií Nedbalovou, která byla věnována činnosti odboru Základní a rekreační tělesné výchovy. Působil zde oddíl žen, starších žákyň, mladších žákyň a mladších žáků. Od roku 1977 paní Nedbalová v kronice zaznamenala vše, co souviselo s činností této organizace. Jaké skladby byly nacvičovány, kde probíhala vystoupení, kdo se jich účastnil i to, kolik brigádnických hodin bylo odpracováno pro obec. V roce 1983 paní Nedbalová zapsala:,,Členky oddílu žen se podílely na přípravě a organizaci MDD, který se jako každoročně konal na hřišti v Podhájí. Kromě soutěže pro nejmenší děti - překážkovou dráhu - připravily branný závod dvoučlenných hlídek, kterého se zúčastnilo 36 dětí. Dále ženy v roce 1983 odpracovaly 20 brigádnických hodin při úpravě veřejného prostranství a 3 členky darovaly krev. Ženy cvičí každou středu v KD ve Březí. Od září 1983 zahájily nácvik průpravných cviků ke spartakiádní skladbě žen pro rok 1985."
V roce 1984 zapsala o oddílu kopané toto: ,,V oddílu mužů se začíná projevovat nedostatek hráčů. Je to způsobeno situací související s výstavbou JETE. Někteří hráči se již odstěhovali, jiní si zase staví rodinné domy a tak je hráčů stále méně. Přesto se ale mužstvo rozhodlo odehrát soutěž 84 - 85. Fotbalisté také připravili soutěže k MDD a starají se o hřiště."
Poslední zápis je z roku 1985 a je zcela věnován nácviku spartakiády.Fotbal měl v Podhájí velkou tradici. Fotografie fotbalových družstev zapůjčil pan Antonín Nedbal.
Fotografie ze stavby kabin pro sportovce v Podhájí.

Kabiny v Podhájí využívala i děvčata z oddílu starších žákyň jako klubovnu a místo, kde pravidelně každou sobotu scházela a cvičila.Vodácký sjezd Lužnice pořádaný TJ - celá skupina Bechyně 1.8.1981