Současnost

Obrázek svatého Václava

Krásné místo. Přežilo likvidaci osady Podhájí. Je z něho pěkný výhled směrem na Zvěrkovice. Všichni obyvatelé Podhájí ho dobře znají.
Pan Vrzák ve své kronice na toto místo také vzpomněl a v roce 1996 zapsal:
,,V prostoru nad osadou Ohrady, která je však již zdemolována, v rohu lesa se nalézala borovice více než stoletá. Na ní byl připevněn obrázek sv. Václava. Kdy tam byl umístěn se již nikdo nedozví, neboť ti, kdož by něco mohli vědět, již dávno nežijí. Mě však je v současné době 77 roků a od doby, kdy jsem začal vnímat pomatuji si, že jsme si jako děti hrávaly v lese a říkaly U Václava. V letošním roce byla borovice poražena. Pravděpodobně z neznalosti. Správce lesa si neuvědomil její určitou historickou cenu. Jestli tam někdo po tomto letopočtu nalezne nový obrázek sv.Václava, který bude umístěn na jiném stromě, nebude to již ten původní. Budu se snažit, pokud mi to zdravotní stav dovolí, jej tam umístit jako pokračující památku."
V roce 1998 se v kronice objevuje další zpráva o tomto místu:,,V lese zvaný Hrádečák je obnoven v místech, kde stála staletá borovice, na níž byl umístěn obrázek sv. Václava, nový obrázek. Tento obrázek sv. Václava namaloval rodák z Březí stavitel Ing. Václav Vobr. Obrázek je umístěn na dubu."


Pohled od obrázku sv. Václava na Zvěrkovice

Hřiště v Podhájí

Takto vypadají v roce 2007 místa, kde byl pořádán nespočet sportovních a kulturních akcí. V křoví, po okraji bývalého hřiště, vidíme torza laviček.Plocha hřiště je vysíkána firmou, která se stará o úpravu zeleně.
Pan Vrzák do kroniky v roce 1998 zapsal:,,V Podhájí je likvidováno fotbalové hřiště. Bylo to pěkné hřiště v hezkém prostředí, trvale suché. Hřiště bylo zřízeno v roce 1967 na pozemcích Divišových, které byly v roce 1948 znárodněny. Byly zde pořádány soutěže jak sportovců, tak hasičů. Pořádány zde byly i dětské dny. To vše v 80 letech zaniklo. V roce 1986 - 1987 se pokoušeli pracovníci elektrárny zde vybudovat tenisové hřiště, ale to již nedokončili."


Plocha bývalého hřiště v roce 2007Torzo laviček
Pohled na JE od hřiště